Obuv detí a adolescentov ovplyvňuje ich motorické schopnosti

Štúdie dokazujú, že deti vo veku 6-10 rokov, ktoré sú často naboso (alebo nosia minimalistickú obuv) vykazujú výrazne lepšie motorické vlastnosti, ako deti, ktoré sú počas dňa prevažne obuté v bežnej obuvi.

Bosé deti podstatne lepšie skáču a majú lepšiu rovnováhu.

Deti a dospievajúci rozvíjajú podľa vedcov svoje motorické vlastnosti iným spôsobom v závislosti od toho, akú obuv nosia.

Profesor Zech vysvetľuje, že pri nosení obuvi rešpektujúcej tvar a ohybnosť chodidla, je možné získať pri chôdzi a pri behu prirodzenejšie návyky ako je tomu pri používaní obuvi nerešpektujúcej tieto faktory.

Zech spolu s dvoma výskumnými tímami vyhodnotili tri motorické zručnosti – rovnováhu, skok do diaľky a šprint na 20 m. Vzorku tvorilo 810 detí a adolescentov z 22 základných a stredných škôl v Južnej Afrike a v Nemecku. Obe skupiny boli vybrané tak, aby reprezentovali odlišný životný štýl v obúvaní.

Deti v Afrike sú zvyčajne naboso a deti v Nemecku sú obvykle obuté.

Bosí účastníci testovania dosiahli v rovnováhe a v skokoch výrazne lepšie skóre, ako tí obutí.

Toto potvrdzuje, že bosé aktivity dokážu priaznivo prispieť pri budovaní motorických schopností.

Výsledky v oblasti šprintu neboli smerodajné, lebo vedci nedokázali zjednotiť faktor prostredia pre obe testované skupiny.

Na základe tejto štúdie odporúča Zech zaradiť bosé aktivity do programu telocviku na školách aj doma, či v rôznych záujmových útvaroch.

Zdroj: https://neurosciencenews.com/motor-skill-footwear-9552/?fbclid=IwAR0RUfH5IxCbTfMn0VGRl8a1U5EWN9_j5bZVA-er2RsNMLx1_Ix6H5wUhfc